Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Tips, råd och verktyg som stöttar dig i vården

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har genom sitt projekt "Sällsynt stark" samlat tips, råd och verktyg baserat på upplevelser och erfarenheter från sina medlemmar.

Publicerad: 2020/03/25 Senast uppdaterad: 2020/03/25