Kunskapmaterial - [2020-03-25] Webbutbildningar i SIP

Webbutbildningar i SIP

Webbutbildning SIP för vuxna syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).