Övergångar - Skola och utbildning

Hopphage

Skolstarten väcker frågor och förväntningar hos de flesta barn och föräldrar. För de som har barn med en sällsynt diagnos är behovet av information och kunskapsspridning ännu större. Det kan handla om att informera det egna barnet, lärare och personal, klasskamrater och andra föräldrar. Att få tillgång till det stöd och resurser som barnet behöver mm.

Modeller, verktyg och informationsmaterial

Flera intresseorganisationer har tagit fram informationsmaterial som kan vara ett stöd vid övergångarna grundskola, gymnasiet och högskolestudier.

Studier, utredningar och uppsatser mm

Många föräldrar undrar vilket stöd deras barn kan få i skolan. Här finns kartlagda studier, utredningar och uppsatser mm inför skolstarten.