Kunskapslänkar - [2020-03-13] Barnrättsguiden

Barnrättsguiden

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide, Barnrättsguiden. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Det fastslås i Funktionsrättskonventionens 7:e artikel. Barnkonventionens 3:e artikel uttrycker att det för alla barn gäller att “barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar alltså varandra. Båda konventionerna är viktiga för att förstå vilka rättigheter som gäller för barn med funktionsnedsättningar.

Barnkonventionen

Barnombudsmannen