Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2014 och har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. Myndigheten har övertagit arbetsuppgifter från bland annat Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. ​Folkhälsomyndigheten arbetar för bättre folkhälsa, genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03