Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Funktionsrättsguiden

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide, Funktionsrättsguiden, som beskriver rättigheterna i Funktionsrättskonventionen och hur man kan använda dem i kontakten med myndigheter och domstolar.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03