Kunskapslänkar - [2020-03-16] Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.