Kunskapslänkar - [2020-03-16] HSAN-Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN-Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Från och med 1 juli 2015 är Socialstyrelsen värdmyndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.