Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

ISF-Inspektionen för socialförsäkringen

ISF är en statlig myndighet med uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna om rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF granskar i första hand Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Även andra verksamheter kan granskas. ISF tar dock inte ställning i enskilda ärenden och har inga sanktionsmöjligheter.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03