Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Mål för expertteam inom Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige

Gemensam beskrivning av expertteamens mål inom Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.