Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Riksdagen

I Sverige väljer folket vilka personer som ska sitta i riksdagen. Det är val till riksdagen en gång vart fjärde år. Det finns 349 politiker i riksdagen och de kallas ledamöter. De beslutar om bland annat om nya lagar och om hur statens pengar ska användas.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03