Kunskapslänkar - [2020-03-16] Riksdagen

Riksdagen

I Sverige väljer folket vilka personer som ska sitta i riksdagen. Det är val till riksdagen en gång vart fjärde år. Det finns 349 politiker i riksdagen och de kallas ledamöter. De beslutar om bland annat om nya lagar och om hur statens pengar ska användas.