Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Sällsyntafonden

Målet med Sällsyntafonden är att främja forskning för att underlätta livet för personer med sällsynta diagnoser genom att utveckla bättre diagnostik, skräddarsydd behandling och ett åldersövergripande, holistiskt omhändertagande. Sällsyntafonden är en forskningsfond som stödjer såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning och forskning om vård och omsorg. För att medlen ska komma målgrupperna till nytta på ett optimalt sätt har Sällsyntafonden ett vetenskapligt råd vars rekommendationer ligger till grund för fördelningen. Sällsyntafonden är en stiftelse och är medlem i Svensk insamlingskontroll.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03