Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Siblings Sverige

Siblings by Passalen är en del av Arvsfondsprojektet Av syskon för syskon och riktar sig till syskon till personer med funktionsvariation. Siblings har syskonträffar för unga mellan 15-25 år och för barn i åldern 7-12 år i både Göteborg och Karlstad. Siblings har också ett nätverk på Facebook för syskon till personer med funktionsvariation i alla åldrar, över hela Sverige.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03