Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Skolinspektionen

Skolinspektionen ansvarar bland annat för kvalitetsgranskning av skolväsendet, förskolan och skolbarnomsorgen. Skolinspektionen har också hand om tillståndsprövning av friskolor. Vid Skolinspektionen finns Barn- och elevombudet, BEO. BEO övervakar, tillsammans med Skolinspektionen, reglerna i skollagen som gäller kränkande behandling som riktats mot elever.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03