Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Skolverket

Skolverket ger stöd till personal och chefer på skolor och i kommuner. Skolverket tar bland annat fram allmänna råd och juridiska vägledningar som stöd för att följa reglerna som riksdag och regering har beslutat. Skolverkets verksamhet omfattar förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, gymnasieskola och skolformerna inom vuxenutbildningen (komvux, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare).

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03