Kunskapslänkar - [2020-03-16] Smärtcentrum, Danderyds sjukhus

Smärtcentrum, Danderyds sjukhus

Smärtcentrum är ett kunskapscentrum med övergripande ansvar för utredning, behandling, rehabilitering, utbildning och forskning/utveckling kring smärta. Verksamhetens fokus är på rehabilitering i multiprofessionella team med arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska och sjukgymnast/fysioterapeut.

Föreläsning om smärtcentrums arbete