Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Verksamheten innefattar specialisttandvård, informationsspridning, forskning och orofaciala hjälpmedel. Mun-H-Center arbetar för att patienter med sällsynt diagnos ska vara friska i munnen hela livet.

Mun-H-Center har både ett nationellt och ett regionalt uppdrag. Det nationella uppdraget är att samla, dokumentera och sprida kunskap om munhälsa, bettförhållande och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser. Det regionala uppdraget innefattar bland annat kartläggning, konsultation och även viss behandling inom specialisttandvård och logopedi.

Vi utreder, kartlägger och ger råd kring behandling till personer med bekräftad – eller vid misstanke om – sällsynt diagnos.

Grunden för vår verksamhet är våra expertteam. I teamen ingår specialister inom barn- och ungdomstandvård, tandreglering, logopedi och sjukhustandvård. Vi har även samarbete med specialisttandläkare inom bettfysiologi (käkar och käkleder), kirurgi, protetik och röntgen.

Vår verksamhet består av fyra delar:

Specialisttandvårdsklinik

Personer med bekräftad – eller med misstanke om – sällsynt diagnos kan remitteras till vår klinik i Göteborg för diagnosutredning, kartläggning och rådgivning kring behandling, oavsett var i Sverige man bor. Vi erbjuder också rådgivning till vårdutövare via videokonferens och telefon.

Informationsspridning

Vårt nationella uppdrag är att sprida kunskap kring munhälsa och orofacial funktion vid sällsynta diagnoser. Vi undervisar på högskola och universitet, erbjuder kurser och föreläsningar, medverkar på Ågrenskas familjeveckor och tar fram informationsmaterial i form av filmer, skrifter, böcker och testmaterial. All information hittar du här på mun-h-center.se eller i vår egen app, MHC-appen.

Forskning och metodutveckling

Vi bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt för att personer med sällsynta diagnoser ska få vård som är baserad på vetenskaplig grund och klinisk erfarenhet. Datainsamlingen sker i mötet med patienter och deras familjer. Fakta om olika sällsynta diagnoser samlas i vår databas, som sedan presenteras i diagnosbeskrivningar som publiceras på mun-h-center.se och i MHC-appen.

Orofaciala hjälpmedel

Vi har stor kunskap kring orofaciala hjälpmedel som kan underlätta munvård, tandvård och oralmotorisk träning. På mun-h-center.se finns produktinformation och ett urval av hjälpmedel till försäljning.

Text: Mun-H-Center

Mun-H-Center i Göteborg

Många diagnoser sällsynta diagnoser ger symtom i mun och ansikte. Därför kan personer med sällsynta diagnoser behöva kontakt med Mun-H-Center. Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser.

MHC appen

MHC-appen ger dig möjlighet att snabbt och enkelt få information om olika sällsynta diagnoser och hur de kan förväntas påverka munhälsa, bettutveckling och orofacial funktion.

MHC–Basen

I MHC-basen dokumenteras de uppgifter som samlas in via Mun-H-Centers frågeformulär och observationsschema. Databasen innehåller beskrivningar av orofaciala aspekter vid olika sällsynta diagnoser.

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Två filmer om munnens funktion: Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med en sällsynt diagnos. Det kan ge stora konsekvenser för förmågan att prata, äta, svälja och på livskvalitén. Träning är nödvändig för att förbättra munnens rörlighet, styrka och känsel vid hälften av alla sällsynta diagnoser.

Publicerad: 2020/03/03 Senast uppdaterad: 2020/03/03