Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Förvaltning och kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss!

Förvaltningsledning

Ameli Norling, enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Maria Johansson Soller, CSD ledare, Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska, ordförande Regionalt programområde sällsynta sjukdomar Stockholm-Gotland.

Anna Zucco, processledare NPO Sällsynta diagnoser, Kunskapsutveckling,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Innehållsproduktion

Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområden sällsynta sjukdomar.

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling

Sakkunniga i Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområden sällsynta sjukdomar.

Redaktion

Urszula Arpholm Felix, webbredaktör,Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
e-post: urszula.arpholm-felix@sll.se

IT-nära förvaltning

Gunnar Borg, webbkoordinator/förvaltningsledare, Kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdförvaltningen, Region Stockholm
e-post: gunnar.borg@sll.se

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se

Har du frågor som berör vård, patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 vårdguiden Länk till annan webbplats.