Om CSD i samverkan - Förvaltning och kontaktuppgifter

Förvaltning och kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss!

Förvaltningsledning

Ameli Norling, enhetschef Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Maria Johansson Soller, CSD ledare, Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska, ordförande Regionalt programområde sällsynta sjukdomar Stockholm-Gotland.

Anna Zucco, processledare NPO Sällsynta diagnoser, Kunskapsutveckling,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Innehållsproduktion

Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområden sällsynta sjukdomar.

Kvalitetssäkring, övergripande innehållsgranskning och -utveckling

Sakkunniga i Nationella programområdet sällsynta sjukdomar, CSD i samverkan och Regionala programområden sällsynta sjukdomar.

Redaktion

Urszula Arpholm Felix, webbredaktör,Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
e-post: urszula.arpholm-felix@sll.se

IT-nära förvaltning

Gunnar Borg, webbkoordinator/förvaltningsledare, Kunskapsutveckling, Hälso- och sjukvårdförvaltningen, Region Stockholm
e-post: gunnar.borg@sll.se

Kontakt

Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se

Har du frågor som berör vård, patient eller anhörig, eller andra frågor kring sjukdom och hälsa, hänvisar vi till din vårdgivare eller till 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats