Om CSD i samverkan - Varifrån kommer kunskapen

Varifrån kommer kunskapen

Megafon

Informationen kommer både från hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer. Kunskapen kvalitetssäkras av sakkunniga i den nationella och regionala kunskapsorganisationen.

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Hemsidan CSD i samverkan ansvarar inte för källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. CSD i samverkan ansvarar inte heller för felaktiga rekommendationer, indirekta skador eller följdskador till följd av användningen av informationen på webbplatsen.

Innehållet kvalitetsgranskas av sakkunniga inom den nationella och regionala kunskapsstyrningen.