Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Om sällsynta diagnoser - Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar, familjevistelser, vuxenvistelser, syskonträffar, kompetensutvecklingdagar, konferenser och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

April 2021
ti on to fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Kurser och aktiviteter

 • Retts syndrom 2021 - familjevistelse

  Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Retts syndrom.Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.


 • Sotos syndrom - familjevistelse

  Ågrenska inbjuder till familjevistelse för familjer som har barn med Sotos syndrom. Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.


 • Cri du chat-syndromet - utbildningsdagar

  Utbildningsdagar via live-streamingÅgrenska arrangerar två utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Cri du chat-syndromet.Dagarna äger rum i samband med familjevistelsen. Fortbildningen ger aktuell kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.


 • Sotos syndrom - utbildningsdagar

  Utbildningsdagar via live-streamingÅgrenska arrangerar två utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med Sotos syndrom.Dagarna äger rum i samband med familjevistelsen. Fortbildningen ger aktuell kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.


 • Sällsynta blödningsrubbningar - Vuxenvistelse

  Ågrenska planerar en tre dagars vistelse för personer över 18 år med Ehlers-Danlos syndrom.På grund av covid-19 situationen kommer vistelsen att genomföras via live-streaming och du medverkar på plats hemma. Vi har under hösten 2020 genomfört tre vuxenvistelser med detta anpassade koncept och deltagarna har varit mycket nöjda med upplägget och genomförandet.


 • Epilepsi i vardagen - utbildningsdagar

  Kurser och föreläsningar
  En kurs som ger dig medicinsk och pedagogisk kunskap för att skapa trygghet.
  Vad gör jag när någon i min närhet får ett epileptiskt anfall? Vad beror det på och hur kan jag på bästa sätt bemöta situationen?Denna kurs live-streamas också via Zoom


 • Kurs om att göra aktiviteter tillgängliga och begripliga - "Varför ska jag göra det här?"

  Välkommen till en inspirerande kurs om att göra aktiviteter tillgängliga och begripliga.


Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se