Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Om sällsynta diagnoser - Kalendarium

Här följer en lista över aktuella kurser, utbildningar, familjevistelser, vuxenvistelser, syskonträffar, kompetensutveckling-dagar, konferenser och temadagar som anordnas i Sverige inom området sällsynta diagnoser.

Maj 2020
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kurser och aktiviteter

  • Dags å bromsa, Mamma! - Om mammors hälsa i funkisfamiljer

    Mammor känner sig, oftare än pappor, ensamma i ansvaret för barnet med funktionsnedsättning och kan uppleva sig otillräckliga i sin föräldraroll. Denna dag får du ta del av forskning om mammors stressrelaterade hälsa i familjer med barn med funktionsnedsättning eller kroniskt sjuka barn.
    2020-05-28 09.00
    2020-05-28 16.00
Publicerad: 2011/10/27 Senast uppdaterad: 2014/02/26

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.