Länksamling per diagnos - [2020-03-03] 1p36 deletionssyndromet

1p36 deletionssyndromet

Synonym: Partiell monosomi 1p36-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt