Länksamling per diagnos - [2020-03-17] 4p-deletionssyndromet

4p-deletionssyndromet

Synonymer: Monosomi 4p-syndromet, Wolf-Hirschhorns syndrom, Wolfs syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt