Länksamling per diagnos - [2020-03-17] 4q deletionssyndromet

4q deletionssyndromet

Synonymer: Monosomi 4q-syndromet, Interstitiell deletion 4q

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt