Länksamling per diagnos - [2020-03-17] 8q-duplikationssyndromet

8q-duplikationssyndromet

Synonym: Trisomi 8q-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt