Länksamling per diagnos - [2020-03-17] ADLD

ADLD

Synonymer: Autosomal dominant leukodystrofi med LMNB1-duplikation, Autosomal dominant leukodystrofi med autonoma symtom, Adult-onset autosomal dominant leukodystrophy with autonomic symtoms, Autosomal dominant leukodystrofi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt