Länksamling per diagnos - [2020-03-18] Alfa-galaktosidas A-brist

Alfa-galaktosidas A-brist

Synonymer: Anderson-Fabrys sjukdom, Fabrys sjukdom, Angiokeratoma corporis diffusum

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt