Länksamling per diagnos - [2020-03-18] Alfa-L-iduronidasbrist

Alfa-L-iduronidasbrist

Synonymer: Mukopolysackaridos typ I (IH, IH/S, IS), MPS I (IH, IH/S, IS), Hurlers, Hurler-Scheies och Scheies sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt