Länksamling per diagnos - [2020-03-18] APECED

APECED

Synonymer: Autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1, APS1/APECED, Autoimmun polyendokrinopati-candidiasis-ektodermal dystrofi

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt