Länksamling per diagnos - [2020-03-19] Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

Synonymer: aHUS; Hemolytiskt uremiskt syndrom, atypisktSynonymer: Faciodigitogenitalt syndrom, Faciogenitalt syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt