Länksamling per diagnos - [2020-03-19] Axenfelds anomali

Axenfelds anomali

Synonymer: Axenfeld-Riegers syndrom, Riegers anomali

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt