Länksamling per diagnos - [2020-03-24] Beckers myotoni

Beckers myotoni

Synonymer: Myotonia congenita, Thomsens sjukdom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt