Länksamling per diagnos - [2020-03-24] Beta-galaktosidasbrist (IV B)

Beta-galaktosidasbrist (IV B)

Synonymer: Morquios sjukdom, Mukopolysackaridos typ IV, MPS IV, Galaktos 6-sulfatasbrist (IV A), Beta-galaktosidasbrist (IV B)

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt