Länksamling per diagnos - [2020-03-25] Dystrofia myotonika typ 1

Dystrofia myotonika typ 1

Synonymer: Dystrofia myotonika, Steinerts sjukdom, Kongenital dystrofia myotonika, Dystrofia myotonika typ 2, Proximal myoton myopati, PROMM

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt