Länksamling per diagnos - [2020-03-26] Bloch-Sulzbergers syndrom

Bloch-Sulzbergers syndrom

Synonym: Incontinentia pigmenti

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt