Länksamling per diagnos - [2020-03-26] Blue rubber bleb nevus-syndromet

Blue rubber bleb nevus-syndromet

Synonym: Beans syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt