Länksamling per diagnos - [2020-03-26] Branched-chain ketonuria

Branched-chain ketonuria

Synonymer: Maple syrup urine disease, MSUD, Branched-chain ketoaciduria

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Nationellt kvalitetsregister

Vårdprogram m.m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt