Länksamling per diagnos - [2020-03-26] Brosk-hårhypoplasisyndromet

Brosk-hårhypoplasisyndromet

Synonymer: Cartilage-hair hypoplasia, CHH, Metaphyseal chondrodysplasia McKusick type

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt