Länksamling per diagnos - [2020-03-26] CATCH 22

CATCH 22

Synonymer: 22q11-deletionssyndromet, DiGeorges syndrom, Velocardiofacial syndrome, VCFS, Velokardiofacialt syndro

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt