Länksamling per diagnos - [2020-03-27] Cerebello-okulo-renalt syndrom

Cerebello-okulo-renalt syndrom

Synonym: Jouberts syndrom, Joubert-Boltshauser syndrom och Joubert syndrom-liknande sjukdomar

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt