Länksamling per diagnos - [2020-03-27] CFTD

CFTD

Synonymer: Kongenital fibertypsdisproportion, Congenital fiber type disproportion, Kongenital myopati med fibertypsdisproportion

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt