Länksamling per diagnos - [2020-04-01] Charcot-Marie-Tooth sjukdom,, X-kromosombunden

Charcot-Marie-Tooth sjukdom,, X-kromosombunden

Synonymer: Charcot-Marie-Tooth disease, x-linked dominant or X-linked recessive; CMTX

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt