Länksamling per diagnos - [2020-04-01] Charcot-Marie-Tooths sjukdom - typ 1

Charcot-Marie-Tooths sjukdom - typ 1

Synonymer: CMT, Hereditär motorisk och sensorisk neuropati, typ 1, HMSN1

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt