Länksamling per diagnos - [2020-04-01] Chronic mucocutaneous candidiasis

Chronic mucocutaneous candidiasis

Synonymer: Kronisk mukokutan candidiasis, Chronic mucocutaneous candidiasis disease, CMCC

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt