Länksamling per diagnos - [2020-04-01] Costellos syndrom

Costellos syndrom

Synonymer: Faciokutant skeletalt syndrom, Faciocutaneoskeletal syndrome, FCS-syndromet

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt