Länksamling per diagnos - [2020-04-02] CMT2

CMT2

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom typ 2, Hereditär motorisk och sensorisk neuropati typ 2, HMSN2

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt