Länksamling per diagnos - [2020-04-02] CMTX

CMTX

Synonymer: Charcot-Marie-Tooths sjukdom, X-kromosombunden, Charcot-Marie-Tooth disease, x-linked dominant or X-linked recessive

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt