Länksamling per diagnos - [2020-04-02] Comel-Nethertons syndrom

Comel-Nethertons syndrom

Synonym: Nethertons syndrom och hyper-IgE-syndrom

Diagnosbeskrivning

Sverige

Internationellt

Orofacial hälsa och funktion

Nationella resurser

Vårdprogram m m

Intresseorganisationer

Att leva med

Övrigt